Bliekvangers

Yet Another Real Homepage

Doet mijn airbag het wel?

Vertrouwen is goed

We maken dagelijks veel gebruik van airbags, ook in de IT. Of eigenlijk gebruiken we ze niet zozeer, maar we vertrouwen er vooral op. We gaan er van uit dat ze het doen op het moment dat het nodig is. Waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Hoe weten we dat ze het doen?

Oefenen is beter

In de luchtvaart geldt dat starten en landen de meeste risico’s met zich meebrengen. En er wordt heel veel gestart en geland. Steeds meer, want er zijn steeds meer vluchten. Toch is luchtvaart behoorlijk veilig. Komt dat misschien juist doordát er zoveel starts en landingen zijn?

En fouten maken

Elk lampje in een vliegtuig is het gevolg van een eerder ongeluk. En elke piloot wordt wijzer van zijn eigen fouten. Geef mij maar een IT omgeving waarin we kunnen en durven te oefenen. Geef mij maar ook maar een piloot die heeft geoefend, in het echt. Ik heb liever een piloot die ooit de halve bank heeft omgegooid door een ‘1’ in een ‘l’ te veranderen. Dié heeft tenminste iets geleerd.

Slim besturen

Durven wij wel te oefenen? Niet alleen in een simulator, niet alleen op papier en niet alleen in ST en ET. En dan heb ik het ook niet over rigide en strak georchestreerde failover-testen in productie waar alle risico’s uit zijn geramd. Nee, écht oefenen. Slimme bestuurders zorgen voor echte praktijkervaring. Of stap jij graag in als je weet dat zowel de piloot als het vliegtuig nog niet eerder bij starts en landingen betrokken zijn geweest?

Hoe dan?

Ik had voorzichtiger moeten beginnen en dus niet meteen mijn auto in een voorganger moeten boren en me pas dan afvragen waarom de airbag stil bleef. Dat is nu in onze IT vast ook niet verstandig, dingen onvoorbereid plat gooien en kijken wat er gebeurt. Maar daar moeten we uiteindelijk wel naartoe. Durven we dat niet? Dan zijn we niet weerbaar genoeg! Te weinig spek, onvoldoende slack, gebrek aan buffers, geen isolatie. We zijn dan niet resilient. De eerstvolgende vraag die we onszelf kunnen stellen: “Wat gaan we doen zodat we wél durven?” … net zo lang totdat het oefenen in de praktijk ons geen angst meer oplevert, maar juist de mogelijkheid biedt om te leren.

Richard Bliek